Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mobil/domains/mobil-recykling.org/public_html/include/functions.php on line 8
Środowisko naturalne - o co dbamy?
Logo - Mobil-Recykling
Środowisko naturalne - o co dbamy?

Człowiek panuje nad przestrzenią, w której żyje, panuje nad środowiskiem naturalnym. Czerpie z niego zasoby materii i energii umożliwiające życie i funkcjonowanie takie, jakie znamy. Z tego jednak względu jest także od natury zależny i poniekąd sam jej podporządkowany.

Działalność człowieka jest bardzo ekspansywna. W aspekcie środowiska naturalnego można powiedzieć, że zmierza głównie w kierunku destrukcji. Jakość i ilość bogactw Ziemi kurczy się i powstaje ryzyko, że następne pokolenie nie będzie miało możliwości korzystania z wielu dobrodziejstw.

O najważniejszych problemach w skali globalnej powiadamia diagnoza sporządzona przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Przede wszystkim informuje, że w 2050 roku szkody wyrządzone środowisku przez człowieka mogą być już nieodwracalne. Wynikają z tego daleko idące konsekwencje, przede wszystkim zdrowotne i zawodowe, ponieważ wiele miejsc pracy uzależnionych jest od stanu przyrody.

Każde państwo ma swój udział w dewastacji lub odbudowie środowiska. Najbardziej naglącym problemem dla krajów rozwijających się jest masowy wyrąb lasów, brak kontroli i regulacji nad metodami rolnymi oraz urbanizacją. Kraje rozwinięte natomiast mają wiele trudności w efektywnej i ekologicznej gospodarce odpadami przemysłowymi i rolniczymi. Za najważniejszy czynnik niszczący przyrodę, w skali lokalnej i globalnej, uznaje się zaś dwutlenek węgla, jako produkt uboczny spalania paliw kopalnianych.

Na podstawie obserwacji, poczynionych w latach 1990-1995, zużycie słodkiej wody dwukrotnie przewyższyło poziom populacji. W 2000 roku około 1/3 ludności doświadcza deficytu wody. Jeżeli proporcje nie ulegną zmianie, szacuje się, że w 2025 roku problem deficytu wody będzie dotyczył 2/3 ludności. Nakłada się na to kolejne zjawisko – cofania wód gruntowych. Są źródłem słodkiej wody dla 1/3 populacji, ale jednocześnie pełnią istotną funkcję w rolnictwie, gdyż ponad 30% produkcji żywnościowej wiąże się z nawadnianiem pól uprawnych przy ich pomocy. Nie tylko zmniejszająca się ilość jest warta nadmienienia. Jakość wód również staje się coraz gorsza, ponieważ przedostają się do nich różne środki chemiczne, które są do wylewane bezpośrednio lub przenikają się przez glebę – w ramach dokonywanej samodzielnie i nieodpowiednio utylizacji odpadów. We wspomnianej diagnozie zaznaczono, że ponad 1 000 000 000 (miliard) ludzi nie posiada dostępu do zdrowej i czystej wody, a połowa populacji nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami sanitarnymi. Zanieczyszczona woda oraz niski poziom warunków sanitarnych są uważane za przyczynę 80% chorób w krajach rozwijających się. Szacuje się, że są powodem zgonów 5 000 000 osób rocznie.

Gdyby połączyć ze sobą obszar Stanów Zjednoczonych i Kanady, otrzymałoby się teren kilkakrotnie przekraczający powierzchnię Polski. Liczyłby około 2 000 000 000 hektarów. Jest to jednocześnie suma wszystkich obszarów o zdegradowanej glebie. To efektem wielu czynników, m.in. erozji gleb powstającej przez zagospodarowywanie pastwisk, karczunek lasów, zasolenie wynikające z nawodnienia czy obniżenie poziomu bioróżnorodności. Przeliczenie wyjałowionej ziemi na straty finansowe dałoby sumę 40 000 000 000 dolarów rocznie.

Niejednokrotnie podnoszonym już problemem jest zbyt szybki wyrąb lasów. Utracie tego rodzaju zasobu sprzyjają także różne choroby roślin i klęski żywiołowe. Największy udział ma jednak człowiek poprzez stopniowy przyrost ludności, rozwój gospodarczy oraz popyt na produkty leśne. Pod tym względem należy pamiętać o systematycznie prowadzonym wtórnym zalesianiu, dzięki któremu zmniejsza się ilość dwutlenku węgla w atmosferze, zwiększa naturalna ochrona przeciwpowodziowa, zmniejsza ryzyko erozji gleb, a przy tym poprawia zasoby na przyszłość.

Prawdopodobnie najrzadziej wspominanym zjawiskiem jest zaburzenie bioróżnorodności. Tymczasem jest ono niezwykle ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego, a także zdrowia. Rośliny i zioła są bowiem istotnym składnikiem lub ekwiwalentem wielu lekarstw. Obniżenie różnorodności gatunkowej dotyczy również zwierząt. Zagrożonych jest około 25% gatunków ssaków i 11% gatunków ptaków. Zjawisko to jest pokłosiem stanu wód, gleb i lasów.

Obraz przyrody na początku XXI wieku nie jest optymistyczny. Co więcej, nie da się stworzyć uniwersalnego środka zaradczego. Konieczna jest przede wszystkim edukacja społeczeństw, aby minimalizować przejawy i skutki nieumiejętnego korzystania z zasobów natury – stąd tak ważny jest recykling zużytych urządzeń i zasobów, ale również racjonalizacja ich pobierania i eksploatacji.Pozostałe porady / artykuły
<strong>Auto złom</strong> - kasacja pojazdów, złomZłomujemy wszystkie samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe ale również motorowery, motocykle, pojazdy rolnicze, przyczepy i naczepy.
więcej »
<strong>Wymiana opon </strong> letnich i zimowychUprzejmie informujemy, że w siedzibie naszej firmy istnieje możliwość wymiany opon.
więcej »
<strong>Sieć zbierania pojazdów</strong> Dla wprowadzających pojazdy na terytorium Polski zapewniamy sieć zbierania pojazdów. Tylko u nas podpiszesz wszystkie niezbędne dokumenty, aby uniknąć kary za niezapewnienie sieci zbierania pojazdów.
więcej »