Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/mobil/domains/mobil-recykling.org/public_html/include/functions.php on line 8
Na czym polega recykling?
Logo - Mobil-Recykling
Na czym polega recykling?

        Pomimo rozpowszechniania się idei recyklingu, samo pojęcie dla wielu może wciąż być niejasne. Wywodzi się z angielskiego „recycle”, czyli przetworzyć. Oznacza więc proces polegający na odzyskiwaniu, a następnie na przetwarzaniu surowców wtórnych z różnych odpadów, tj. papier, szkło, złom. Obecnie w całej Europie wzrasta znaczenie tego typu zabiegów.

            Jakie korzyści wynikają z recyklingu? Przede wszystkim dzięki przetwarzaniu surowców efektywnie oszczędza się ich naturalne złoża, więc ich wyczerpywanie jest spowolnione. Dokonuje się także znaczne zmniejszenie stosu odpadów, a w konsekwencji mniej terenów jest przeznaczanych na wysypiska i może zostać zagospodarowanych w inny sposób. Jak łatwo zaobserwować, działania te mają na celu także odciążenie środowiska naturalnego ze szkodliwego i ekspansywnego funkcjonowania człowieka.

            Każdy może przyczynić się do oczyszczania środowiska poprzez recykling – jest to łatwe i nie wymaga dużego nakładu pracy. Pierwszym i podstawowym krokiem jest prowadzenie segregacji odpadów domowych. W specjalnych kontenerach składuje się śmieci podzielone najczęściej na cztery grupy: papier, szkło, plastik oraz metal. Wszystkie z tych grup nadają się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.

Dla papieru przeznaczony jest pojemnik niebieski. Powinno się do niego odkładać stare gazety, książki, ulotki, torby papierowe czy tekturę. Nie jest on jednak odpowiednim miejscem dla papieru lakierowanego, tłustego czy foliowanego, a ponadto dla tapet czy artykułów higienicznych. Przetwórstwo makulatury pozwala spowolnić postępującą redukcję lasów.
            Prowadząc segregację odpadów szklanych, należy dokonywać rozróżnienia na szkło bezbarwne i kolorowe. Pierwszy rodzaj powinien być wyrzucany do pojemników białych, drugi – do zielonych. Podobnie, jak w przypadku papieru, nie każdy odpad może zostać składowany w specjalnych kontenerach. Są one przeznaczone dla słoików, szklanych butelek czy opakowań po kosmetykach, ale nie dla okien, luster, naczyń, szkła okularowego oraz ceramiki. Szkło jest wywożone do hut, gdzie podlega przetopieniu. Technologia pozwala na powtórne wykorzystanie 100% tego odpadu, a proces można powtarzać nieograniczoną ilość razy.
               Pojemnik żółty zarezerwowany jest dla tworzyw sztucznych i metali. Recykling może objąć puste plastikowe butelki po napojach czy kanistry, plastikowe opakowania po żywności, opakowania stalowe, aluminiowe i tym podobne. Nie dotyczy on jednak opakowań po lekach, olejach silnikowych, smarowych, a nawet spożywczych. Do pojemników nie można także wrzucać opakowań po środkach chemicznych, lakierach, zabawek czy sprzętu AGD. Pod względem tworzyw sztucznych ważne jest, aby nie próbować utylizacji samodzielnie, np. poprzez spalanie. Praktyka ta wciąż jest podejmowana przez wielu – wielu nieświadomych lub bagatelizujących jej konsekwencje. Podczas spalania tworzyw sztucznych do powietrza wydzielają się szkodliwe substancje, które oddziałują na ludzkie zdrowie. W przypadku porzucenia tego materiału w miejscach nieodpowiednich, trujące związki przenikają do gleby i wód gruntowych. Zamiast tego, można go wykorzystać do produkcji olejów opałowych, włókien, przędz, folii, a niekiedy nawet mebli.

            Nienową koncepcją jest także recykling samochodów. Demontaż pojazdów pozwala na wydzielenie części, które mogą być w dalszym ciągu eksploatowane lub poddane przetwórstwu. Dzięki odpowiednim technikom i procedurom stary samochód jest źródłem akumulatorów, części wytworzonych z gumy, szkła, stali czy tworzyw sztucznych. Uzyskane materiały, jeśli nie nadają się do odsprzedania jako używane części samochodowe, przewożone są do hut i innych zakładów. Zagospodarowaniu podlegają także płyny i oleje. Demontaż samochodów i recykling złomu z nich uzyskanego jest bardzo ważny dla środowiska. Jeżeli wrak pojazdu jest pozostawiony w miejscu nieodpowiednim, wiele jego składowych destruktywnie wpływa na otoczenie. Przede wszystkim skażeniu ulega gleba, a następnie wody gruntowe, przez co zakres szkód obejmuje szeroki teren. Gospodarowaniu wrakami sprzyja fakt, że jedyny legalny sposób na ich pozbycie się to złomowanie pojazdów.

            Coraz bardziej aktualnym problemem staje się także gospodarka tzw. elektrośmieciami. Do tej grupy zalicza się wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak lodówki czy telefony. Ich wyrzucanie jest zabronione i obwarowane karą pieniężną. Powinno się je oddawać do sklepów podczas zakupu nowych urządzeń, do gminnych punktów zbierania, serwisu lub do skupu złomu, jeśli prowadzi taką działalność.

            Odzysk i wtórne zastosowanie materiałów to praktyki znajdujące stopniowo coraz szersze zrozumienie i oddźwięk w społeczeństwie. Państwo, władze lokalne oraz prywatne przedsiębiorstwa na różne sposoby włączają się w ich propagowanie. Zobowiązania nałożone na Polskę przez prawo unijne nakazują, aby do 2015 r. poziom gospodarki odpadami sięgnął 60%, a recykling obejmował nie mniej niż 55% odpadów.


części używane - auto szrot - bielsko - biała


Pozostałe porady / artykuły
<strong>Auto złom</strong> - kasacja pojazdów, złomZłomujemy wszystkie samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe ale również motorowery, motocykle, pojazdy rolnicze, przyczepy i naczepy.
więcej »
<strong>Wymiana opon </strong> letnich i zimowychUprzejmie informujemy, że w siedzibie naszej firmy istnieje możliwość wymiany opon.
więcej »
<strong>Sieć zbierania pojazdów</strong> Dla wprowadzających pojazdy na terytorium Polski zapewniamy sieć zbierania pojazdów. Tylko u nas podpiszesz wszystkie niezbędne dokumenty, aby uniknąć kary za niezapewnienie sieci zbierania pojazdów.
więcej »