Logo - Mobil-Recykling
Porady / artykuły
Oleje samochodowe - wpływ na środowisko i utylizacja

Nieodpowiednie składowanie oraz brak poprawnie przeprowadzonej utylizacji zużytych olejów jest przyczyną wielu problemów środowiskowych i zdrowotnych człowieka. Sposoby oraz zakres zagospodarowania odpadów olejowych w Polsce wykazują tendencje wzrostowe. Mimo to, niektóre z podejmowanych czynności są odległe od zasad ochrony środowiska.

czytaj więcej »
Opony - wpływ na środowisko i utylizacja

Zużyte opony są bardzo kłopotliwe dla środowiska naturalnego. Wynika to z ich masowej produkcji oraz właściwości materiałowych. Produkt ten, związany z przemysłem motoryzacyjnym, stanowi największą grupę odpadów gumowych. W mniejszym stopniu tworzą ją również dętki, uszczelki, paski klinowe, dywaniki itd.

czytaj więcej »
Środowisko naturalne - o co dbamy?

Człowiek panuje nad przestrzenią, w której żyje, panuje nad środowiskiem naturalnym. Czerpie z niego zasoby materii i energii umożliwiające życie i funkcjonowanie takie, jakie znamy. Z tego jednak względu jest także od natury zależny i poniekąd sam jej podporządkowany. Działalność człowieka jest bardzo ekspansywna. W aspekcie środowiska naturalnego można powiedzieć, że zmierza głównie w kierunku destrukcji. Jakość i ilość bogactw Ziemi kurczy się i powstaje ryzyko, że następne pokolenie nie będzie miało możliwości korzystania z wielu dobrodziejstw.

czytaj więcej »
Na czym polega recykling?

Pomimo rozpowszechniania się idei recyklingu, samo pojęcie dla wielu może wciąż być niejasne. Wywodzi się z angielskiego „recycle”, czyli przetworzyć. Oznacza więc proces polegający na odzyskiwaniu, a następnie na przetwarzaniu surowców wtórnych z różnych odpadów, tj. papier, szkło, złom. Obecnie w całej Europie wzrasta znaczenie tego typu zabiegów.

czytaj więcej »
Parę słów o złomowaniu - czyli dlaczego kasacja pojazdów?

Recykling pojazdów jest gałęzią gospodarki, która wymaga nieustannego rozwoju. Wynika to z faktu stale powiększającej się ilości samochodów, które nie nadają się do użytku.

czytaj więcej »
Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu

Podczas kasacji pojazdu jest sprawdzana tożsamość osoby złomującej samochód, ewentualnie upoważnionej do złomowania. Sprawdzamy dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu z dowodem osobistym właściciela pojazdu. Sprawdzamy czy numer identyfikacyjny pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym pokrywa się z polem numerów nabitym na karoserii pojazdu.

czytaj więcej »
Jak wyzłomować samochód

Z samochodem przeznaczonym do kasacji zapraszamy do siedziby naszej firmy znajdującej się w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 462 ( WAPIENICA ) Auto złom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w sobotę od godziny 8:00 do 13:00 Pojazd który przyjedzie do złomowania powinien być kompletny.

czytaj więcej »
Transport pojazdów do złomowania

Jeżeli pojazd z jakiegoś powodu nie może dotrzeć do naszej firmy, odbieramy go własnym transportem. Przy odbiorze sprawdzamy cechy pojazdu - pole numeru vin bądź tabliczka znamionowa. Numer vin musi zgadzać się z dowodem rejestracyjnym.

czytaj więcej »
<strong>Auto złom</strong> - kasacja pojazdów, złomZłomujemy wszystkie samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe ale również motorowery, motocykle, pojazdy rolnicze, przyczepy i naczepy.
więcej »
<strong>Wymiana opon </strong> letnich i zimowychUprzejmie informujemy, że w siedzibie naszej firmy istnieje możliwość wymiany opon.
więcej »
<strong>Sieć zbierania pojazdów</strong> Dla wprowadzających pojazdy na terytorium Polski zapewniamy sieć zbierania pojazdów. Tylko u nas podpiszesz wszystkie niezbędne dokumenty, aby uniknąć kary za niezapewnienie sieci zbierania pojazdów.
więcej »